0911779917

Biên Hoà Đồng Nai
Stuart Yellow leg Hatch

Stuart Yellow leg Hatch

Mạnh mẽ, khôn ngoan, màu điều, chân vàng, mồng dâu, đuôi lao, thân hình vạm vỡ, gà chạng khá lớn, thường ở mức 2.5 - 2.8kg

Yellow Leg Hatch từ Gene Brown

Yellow Leg Hatch từ Gene Brown

Mạnh mẽ, bền bỉ và thông minh. "Game to the core" - luôn chiến đấu đến giọt máu cuối cùng,chưa bao giờ thấy con gà nào bỏ chiến mà chạy

Roundhead

Roundhead

Tướng lãnh của trường gà bởi sự nhanh nhẹn và khôn ngoan...

Sweater

Sweater

Phong cách thi đấu kết hợp đầy đủ mạnh mẽ, tốc độ, thông minh

Penny Hatch từ Tennessy USA

Penny Hatch từ Tennessy USA

Sức mạnh và lực chân cực kì mạnh mẽ